Deniz Turizmi Tesisi ve Araçları


BAŞVURULARDeniz Turizmi Araçları Başvuruları

Yüzer deniz turizmi araçlarına ilişkin belgelendirme işlemleri ile yabancı bayraklı özel yatların süre uzatımı işlemleri Bakanlıkça; diğer belgelendirme işlemleri ilgili Valilikler tarafından yürütülmektedir.
 
1. Deniz Turizmi Araçları Turizm Yatırımı Belgesi Talebi
2. Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
3. Deniz Turizmi Araçları Belge Devir Talebi
4. Deniz Turizmi Araçları Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
5. Yabancı Bayraklı Özel Yatların Süre Uzatım Talebi
6. Diğer Talepler
   
Deniz Turizmi Tesisleri Başvuruları
 
1. Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı Belgesi Talebi
2. Deniz Turizmi Tesisleri Turizm Yatırımı Belgesinin İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi
3. Deniz Turizmi Tesisleri Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
4. Deniz Turizmi Tesisleri Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Talebi
5. Deniz Turizmi Tesisleri Turizm İşletme Belgesinin Kısmi Turizm İşletme Belgesine Çevrilmesi Talebi
6. Belgeye İşletici Adına Şerh Düşülmesi Talebi
7. Tadilat-Tür-Sınıf-Kapasite değişikliği Talebi
8. Belge Devri Talebi
9. Diğer Talepler2022 Yılı Belge, Plaket, Başvuru Ücretleri, Teminat ve Müessese Harçları (Bilgilendirme amaçlıdır. Bakanlıkça istenilmeden yatırılmamalıdır.)


Deniz Turizm Tesisleri Listesi
 

İLGİLİ MEVZUAT
 
 • 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği
 • Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
 • Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik
 •  
  BAŞVURU ADRESİ
   
  Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
  Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanlığı
  İsmet İnönü Bulvarı No:32 Kat:4
  Emek/ANKARA
   
  Tel : 0.312.470 71 21
  Faks: 0.312.470 69 87