4/B SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALIM SINAVI SONUÇ DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa illerinde bulunan sanat birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında "Sözleşmeli" olarak çalıştırılmak üzere 18 Mart 2024-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan 4/B Sözleşmeli Sanatçı Alım Sınavının yerleştirme sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden duyurulmuştur.

Adaylar sınav sonuçlarına Kariyer Kapısı platformunun https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün Zübeyde Hanım Mah. Roma Meydanı Hipodrom Cad. No:6/33 Altındağ/ANKARA adresine dilekçe ile yazılı olarak elden, posta ya da kargo yoluyla yapılacaktır. Posta ya da kargo yoluyla yapılan başvurularda dilekçenin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlük evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Genel Müdürlük evrak birimine ulaşan itirazlar ile e-posta, faks vb. yollarla yapılan itirazlar işleme konulmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların itiraz dilekçelerinde belirtikleri adreslerine gönderilecektir.

İlanen duyurulur.