Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bakanlığımız arasındaki Veri Paylaşım Protokolü

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü arasında 30.04.2024 tarihinde Veri Paylaşım protokolü imzalanmış olup; bu protokol ile 5236 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında düzenlenen idari para cezası karar tutanakları, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda tebliğ edilecektir.