2024 yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetleri

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen "2024 Yılı Turizm Tesisleri Birim Maliyetler Listesi" için tıklayınız.