2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 03/05/2023 TARİHİNDE ÇEKİLEN KURA SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA (23/5/2023)

1. Her adayın aşağıda belirtilen belgeleri en geç yazının duyuru tarihinden itibaren on beşinci günün mesai bitimine Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 Balgat/Çankaya/ANKARA adresine getirerek şahsen veya kanuni temsilcileri aracılığıyla ya da kayıtlı posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin, son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir.
2. Adli sicil Belgesinin 23/05/2023 tarihi veya sonrasına ait olması.
3. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklerden herhangi birisine sahip olmayan veya gerekli belgeleri birinci maddede belirtilen süre içinde belirtilen adrese teslim etmeyen/göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
4. Herhangi bir kamu kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak memur statüsünde çalışırken görev yaptıkları kurumdan çekilmiş sayılma ya da istifa suretiyle ayrılanların durumlarını belirtmeleri zorunludur.)
Ayrıca, aynı Kanunun 125(E) maddesine göre Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanların Devlet memurluğuna atanmaları mümkün bulunmamaktadır.
5. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

GETİRİLECEK BELGELER
1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız...).
2. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı),
3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği, (*)(E-Devlet üzerinden de alınabilir),
4. Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı), (E-Devlet üzerinden de alınabilir),
5. Nüfus Cüzdanının onaylı örneği, (*)(E-Devlet üzerinden de alınabilir)
6. Sağlık Raporu (Asıl), (Devlet Hastanelerinden veya Tıp Fakültesi Hastanelerinden, (Arkeolog, Mimar, Mühendis, Teknisyen, Tekniker olarak atananların sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)
7. 23/05/2023 tarihli veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)
8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacak internet çıktısı da olabilir),
9. 6 adet vesikalık fotoğraf, ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre son 6 ayda çekilmiş olması gerekmektedir.)
10. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız...), (İki sayfa olan Mal Bildirimi önlü arkalı olarak tek yaprakta doldurulacak ve aday tarafından ilgili bölüm imzalanacaktır.)
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir.

(*) Yukarıda (3) ve (5) numaralı sırada yer alan belgenin fotokopisi, aslı ibraz edilmek kaydıyla, yerleştirilenlerin halen bulunduğu yerdeki Bakanlığımız birimlerince veya Personel Genel Müdürlüğünce onaylanabilecektir.
Ancak, Bakanlığımız birimlerince yapılacak onay işleminde, onaylayan görevlinin adı-soyadı ve unvanı, onay tarihi, aslının aynıdır ibaresi ile okunaklı birim mühür baskısının bulunması gerekmektedir.
NOT: Başvuruların kayıtlı posta yolu ile yapılması tercih edilmekte olup postada yaşanacak aksaklıklar göz önüne alınarak evrak teslimine ilişkin takibin makul bekleme süresi sonunda aşağıda belirtilen iletişim numaralarından yapılması gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:
Atama Şubesi Müdürlüğü : 0312 470 88 12-88 13 - 88 15 - 88 16 - 88 19 - 88 49 - 88 91 - 89 23