ÖSYM TARAFINDAN EKPSS-2023-1 MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE BAKANLIĞIMIZ TEŞKİLATINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU (28/02/2023)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) EKPSS–2023 yerleştirme sonuçlarına göre; Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen form dilekçe ve belgeleri en geç 24.03.2023 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ve dilekçenin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaşması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Form Dilekçe (İndirmek için tıklayınız.)

2. Form Dilekçe (657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar) (İndirmek için tıklayınız.)

3. EKPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

4. 2023 EKPSS ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu.

6. Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

7. Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

8. Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

9. 28/02/2023 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı; Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

10. Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

11. 6 adet vesikalık fotoğraf

12. Mal Bildirimi (İndirmek için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

Bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Ayrıntılı bilgi için irtibat: 0312 470 88 53