5225 Sayılı Kanun Kapsamında İzmir İli, Aliağa İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi, 31 ada, 1 parselde Yer Alan Taşınmaz Kullandırılacaktır.

Tescilli Kültür Varlıklarınının Kullandırılması_Duyuru_TK-038
Tescilli Kültür Varlıklarınının Kullandırılması_Bilgi Föyü_TK-038
Tescilli Kültür Varlıklarınının Kullandırılması_Şartname_TK-038