1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCISI SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU (03.07.2024)

20 Mayıs- 13 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCISI sözlü sınavı sonucunda yerleştirmeleri yapılan ASİL ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 12.07.2024 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

NOT: Son 1 yıl içerisinde aynı unvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak isealim.pgm@ktb.gov.tr  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

YERLEŞTİRİLEN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-E-devletten alınacak barkodlu Mezun Belgesi,

3-E-devletten alınacak barkodlu nüfus kayıt örneği,

4-KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Heyet Raporu; “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversite Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7-03.07.2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-E-devletten alınacak barkodlu Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi,

10-E-devletten alınacak barkodlu SGK tescil ve hizmet dökümü,

11-Kamu Kurumlarında çalışan, son 1 yıl içinde çalışıp ayrılan adaylar için, Kurumlarından alacakları, hangi pozisyon, statü ve ünvanda çalıştığını gösteren Resmi Belge (Amir onaylı hizmet belgesi, Barkodlu belge vb.)

12-6 adet vesikalık fotoğraf  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

*1629 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında Sözlü Sınava giren, Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Arkeolog ve Müze Araştırmacısı ile Mesleki Uygulama Sınavına giren Restoratör pozisyonları için değerlendirme süreci devam etmekte olup, neticelendiğinde duyuru yapılacaktır.