1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BÜRO PERSONELİ YEDEK ADAYLARI HAKKINDA DUYURU (10.05.2024)

Başvuruları elektronik ortamda 25.01.2024-08.02.2024 tarihleri arasında alınan 1629 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında, atamaya esas belgelerini teslim etmeyen, feragat eden ve kriterleri tutmayan  Büro Personeli pozisyonu adaylarının yerine yerleştirilen YEDEK BÜRO PERSONELİ ADAYLARININ listesi aşağıda yer almaktadır.

 

Yerleştirilen YEDEK BÜRO PERSONELİ ADAYLARININ, aşağıda belirtilen belgeleri en geç 20.05.2024 günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

NOT: Son 1 yıl içerisinde aynı unvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi fesh edilen veya sözleşmesini tek taraflı fesh eden adayların atamaları kesinlikle yapılmayacaktır.

Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak isealim.pgm@ktb.gov.tr  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.


Yerleştirilen yedek aday listesi için tıklayınız.YERLEŞTİRİLEN YEDEK BÜRO PERSONELİ ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2- Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
*KPSSP3 puanı ile yerleştirilen adaylar için LİSANS diploması,
*KPSSP93 puanı ile yerleştirilen adaylar için ÖNLİSANS diploması,
3-Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4- KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Heyet Raporu;

Büro Personeli, pozisyonuna yerleştirilen adaylar için; Heyet Raporu (Asıl), heyet raporunun (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) alınması gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (
Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7-10.05.2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

10-Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge, (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

11- Kamu Kurumlarında çalışan, son 1 yıl içinde çalışıp ayrılan adaylar için, Kurumlarından alacakları, hangi pozisyon, statü ve ünvanda çalıştığını gösteren Resmi Belge (Amir onaylı hizmet belgesi, Barkodlu belge vb.)

12- 6 adet vesikalık fotoğraf  

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.