ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI YEDEK ADAYLAR HAKKINDA DUYURU (24.01.2024)

Başvuruları elektronik ortamda 15.09.2023- 29.09.2023 tarihleri arasında alınan 47 Sürekli İşçi Alımı kapsamında, atamaya esas belgelerini teslim etmeyen, feragat eden ve kriterleri tutmayan adayların yerine yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN listesi aşağıda yer almaktadır.

Yerleştirilen YEDEK ADAYLARIN aşağıda belirtilen belgeleri en geç 07.02.2024 günü mesai bitimine kadar Uludağ Alan Başkanlığının Odunluk Mahallesi, Liman Caddesi No:11/B Kat:2 Ofis No:12-13 Nilüfer/BURSA adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yoluyla yapılan başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra kurumun evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak uludagalanaltidari@ktb.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Yerleştirilen yedek aday listesi için tıklayınız.

 

YERLEŞTİRİLEN YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Örneği için tıklayınız.)

2-Öğrenim Belgesi aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

3-Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı örneği, (e-Devlet üzerinden de alınabilir)

4-KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)

5-Heyet Raporu;

Heyet Raporu (Asıl), “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesi yazılmış heyet raporu (Tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

6-Mal Bildirimi (Örneği için tıklayınız.) (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

7-24.01.2024 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir), (Belgede adli sicil kaydı yoktur, adli sicil arşiv kaydı yoktur ibareleri beraber bulunmalı), (Vardır ibaresi bulunması halinde konuyla ilgili belgelerin gönderilmesi)

8-Askerlik Belgesi (Erkekler için) (e-Devlet üzerinden alınacaktır) Askerlik hizmetini tamamlamış adayların Terhis Belgesi örneği.

9-Yerleşim Yeri Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacaktır)
10- Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)   

11- 6 adet vesikalık fotoğraf  

 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere duyurulur.

 

Tel: 0 224 800 15 00