Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Seçimi – 2022

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Seçimlerine İlişkin Seçme ve Seçilme Yeterliliğine Sahip Olanları Gösteren Listeler Hakkında Bilgilendirme

 

10/11/2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Seçimlerine ilişkin seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren listeler ayrı ayrı ilan edilmektedir.

Söz konusu listelere yapılacak itirazların son tarihi 24 Kasım 2022’tir. İtirazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığına (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne hitaplı) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla yapılan itirazlar, postanın itiraz süresi içerisinde Bakanlığa ulaşması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Kimliğini ve/veya temsil ve ilzam yetkisini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılamayan itirazlar incelenmez.

26 Ekim 2019 tarihli ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”te usul ve esasları belirtilen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi 25 Aralık 2022 tarihinde, https://tga.gov.tr/faaliyet/tga-icra-kurulu-secim-cagrisi/ adresinde belirtilen bölgelerde yapılacaktır.

Seçim süreciyle ilgili tüm bilgilendirme, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sitelerinde yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.
 

https://www.tga.gov.tr/faaliyet/secmen-ve-yk-secilme-yeterliligi-listeleri/