Seyahat Acentalarının TÜRSAB’a Ödeyecekleri Yıllık Aidatlar Hakkında Duyuru

Seyahat Acentalarının TÜRSAB’a Ödeyecekleri Yıllık Aidatlar Hakkında Duyuru

 

Bilindiği üzere, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan “Koronavirüs (Covid-19) Salgınının” ülkemizin ekonomik ve sosyal hayata olan etkilerinin azaltılması amacıyla 16/4/2020 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7244 sayılı Kanun ile seyahat acentalarının Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) ödeyecekleri 2020 yılı aidatlarının alınmaması kararlaştırılmıştır.

Salgının ülkemiz ekonomisinde yarattığı olumsuzluklar alınan tedbirler ile hızla giderilmiş ise de özellikle dünya turizm sektöründe virüsün varyantlarından kaynaklanan birtakım kısıtlamalar halen devam etmektedir.

Bu ortamda, seyahat acentalarının 2021 yılı yeniden değerleme oranında güncellenen Birliğe ödeyecekleri 2022 yılı yıllık aidatlarının (5.088 TL) işletmeler üzerinde yaratacağı olumsuzluğun giderilebilmesi amacıyla Bakanlığımızca birtakım tedbirlerin alınması ihtiyacı ortaya çıkmış olup “seyahat acentalarının yıllık aidatlarına uygulanan yeniden değerleme oranının” daha düşük seviyede uygulanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun yıllık aidatları düzenleyen 35 inci maddesine fıkra eklenerek Sayın Cumhurbaşkanımıza yıllık aidatlara uygulanan yeniden değerleme oranını %50’ye kadar indirme yetkisi veren kanun teklifi taslağı hazırlanmıştır. 

             Kamuoyunun bilgisine sunulur.