Aylık Sınır Bülteni (Ekim 2022) yayımlandı.


EKİM 2022 SINIR BÜLTENİ.xls